Ile jest kary za nierozliczenie PITu w 2023 r.? Jakie konsekwencje grożą za niepodanie deklaracji podatkowej?

Ile jest kary za nierozliczenie PITu w 2023 r.? Jakie konsekwencje grożą za niepodanie deklaracji podatkowej?
Autor Dagmara Sikora
Dagmara Sikora02.11.2023 | 7 min.

Ile jest kary za nierozliczenie PITu to jedno z najczęściej zadawanych pytań przez podatników. Czy rzeczywiście grożą nam dotkliwe konsekwencje, jeśli zapomnimy lub zaniedbamy wypełnienie corocznego obowiązku, jakim jest rozliczenie się z fiskusem? W tym artykule wyjaśnimy, jakie kary przewidziane są za nierozliczenie PIT i omówimy wszystkie możliwe scenariusze wraz z ich skutkami.

Kluczowe wnioski:
 • Kara za nierozliczenie PIT to najczęściej dodatkowe zobowiązanie podatkowe.
 • Musimy się liczyć z odsetkami za zwłokę, które mogą być dotkliwe.
 • Nie rozliczając PIT ryzykujemy karą porządkową.
 • Grozi nam również utrata ulg i zwolnień podatkowych.
 • Możemy spodziewać się dodatkowej kontroli skarbowej.

Kara za nierozliczenie PIT-37

Kara za nierozliczenie PITu w podstawowej formie PIT-37 dotyczy osób, które miały obowiązek złożenia tej deklaracji, ale z jakichś przyczyn tego nie uczyniły. Najczęściej zdarza się to przez zapomnienie lub zaniedbanie. Co w takiej sytuacji grozi podatnikowi?

Przede wszystkim urząd skarbowy wezwie do złożenia zaległej deklaracji, wyznaczając na to 7-dniowy termin. Jeśli jednak podatnik nadal nie dopełni obowiązku, naczelnik urzędu skarbowego określi wysokość zobowiązania podatkowego w drodze oszacowania. Oszacowanie następuje na podstawie posiadanych przez organ podatkowy informacji o dochodzie podatnika.

W praktyce oznacza to, że urząd skarbowy sam wyliczy nasz podatek PIT w oparciu o dane jakimi dysponuje - bez uwzględnienia przysługujących ulg i odliczeń. Wysokość oszacowanego zobowiązania zwykle jest więc wyższa niż byłaby, gdybyśmy sami terminowo złożyli PIT z uwzględnieniem odliczeń.

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W wyniku oszacowania dochodu i podatku przez urząd skarbowy, podatnik otrzymuje decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w podatku PIT. Jest to dodatkowa kwota do zapłaty w stosunku do podatku, który musielibyśmy zapłacić, gdybyśmy rozliczyli PIT samodzielnie.

Co istotne, nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego nie zwalnia podatnika z konieczności złożenia zaległego PIT-37. Nawet po otrzymaniu decyzji określającej wysokość zobowiązania i opłaceniu tego podatku, i tak musimy dopełnić obowiązku rozliczenia rocznego.

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego

Jaka może być wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego nałożonego za niezłożenie PIT? Tego z góry nie da się określić, gdyż zależy to od konkretnej sytuacji podatnika i tego jakie dane posiada urząd skarbowy aby oszacować dochód.

Niemniej podatnik musi liczyć się z tym, że kwota dodatkowego zobowiązania może być spora i przewyższać podatek PIT, jaki faktycznie wynikałby z terminowego rozliczenia. Wszystko przez to, że urząd skarbowy szacuje dochód bez uwzględnienia ulg i odliczeń, co zawyża podstawę opodatkowania.

Zaskarżenie decyzji

Na szczęście podatnik może zaskarżyć decyzję urzędu skarbowego określającą wysokość zobowiązania podatkowego. W ramach odwołania do organu II instancji lub skargi do sądu administracyjnego, można wykazać, że oszacowanie dochodu i wynikający z niego podatek są zawyżone.

Warto skorzystać z prawa do zaskarżenia, bo jest szansa że uda się skutecznie obniżyć lub uchylić dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Trzeba jednak pamiętać, że samo zaskarżenie decyzji nie zwalnia z obowiązku terminowej zapłaty podatku - musimy go uregulować najpierw, a dopiero później dochodzić zwrotu ewentualnej nadpłaty.

Czytaj więcej: Waluta Korei Południowej - Jak wygląda i gdzie wymienić wona?

Odsetki za zwłokę przy nierozliczeniu PIT

Co grozi za nierozliczenie PITu oprócz samego dodatkowego zobowiązania podatkowego? Bardzo istotną kwestią są odsetki za zwłokę, które urząd skarbowy nalicza od zaległego podatku PIT.

Odsetki liczone są od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku wynikającego z zeznania rocznego. Ich stawka wynosi 8% w skali roku. Odsetki mogą być dotkliwe, jeśli złożenie PIT i zapłata podatku nastąpią z dużym opóźnieniem.

Okres naliczania odsetek

Należy pamiętać, że odsetki za zwłokę naliczane są do dnia faktycznej zapłaty zaległego podatku. Nie pomaga zatem samo złożenie deklaracji PIT, jeśli równocześnie nie uregulujemy należności podatkowej.

Co więcej, odsetki pobierane są niezależnie od nałożenia dodatkowego zobowiązania w drodze oszacowania. Oznacza to podwójne finansowe obciążenie dla podatnika. Dlatego lepiej unikać nierozliczenia PIT i opóźnień w płatności podatku.

Kara porządkowa z art. 272 Ordynacji podatkowej

Ile jest kary za nierozliczenie PITu w 2023 r.? Jakie konsekwencje grożą za niepodanie deklaracji podatkowej?

Oprócz konsekwencji finansowych w postaci zobowiązania podatkowego i odsetek, za niezłożenie PIT grozi również kara porządkowa z art. 272 Ordynacji podatkowej.

Polega ona na nałożeniu grzywny w wysokości do 720 zł (w sprawach o wykroczenia skarbowe do 1 440 zł). Kara porządkowa może być nakładana wielokrotnie, jeśli mimo wezwania urzędu podatnik wciąż uchyla się od złożenia deklaracji PIT.

Nierozliczając PIT narażamy się na szereg nieprzyjemnych konsekwencji finansowych i prawnych. Warto więc dopełnić obowiązku, nawet jeśli z opóźnieniem, niż całkowicie zignorować wezwanie urzędu skarbowego.

Ryzyko dodatkowej kontroli skarbowej

Brak rozliczenia PIT może także skutkować wszczęciem postępowania podatkowego lub kontroli skarbowej. Urząd skarbowy podejmie dodatkowe kroki, aby ustalić wysokość zobowiązania podatkowego podatnika.

Kontrola skarbowa jest przy tym bardzo szczegółowa i dotkliwa dla podatnika. Wszystkie dochody i wydatki podlegają weryfikacji, trzeba przedstawiać stosowne dokumenty. Cała procedura jest też czasochłonna.

Dlatego lepiej uniknąć dodatkowej kontroli poprzez terminowe rozliczenie rocznego PIT. To pozwoli zaoszczędzić sobie stresu i nieprzyjemności związanych ze szczegółowym badaniem naszej sytuacji finansowej i podatkowej.

3 miesiące na złożenie korekty

Jeśli otrzymamy zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej, warto jak najszybciej złożyć korektę PIT wraz z zapłatą zaległości. Zgodnie z art. 81b Ordynacji podatkowej złożenie korekty do 3 miesięcy od dnia doręczenia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania kontrolnego.

Utrata ulg i zwolnień podatkowych

Nierozliczanie PIT przez kilka lat z rzędu skutkuje utratą prawa do skorzystania z szeregu ulg i zwolnień. Są one przyznawane, o ile podatnik terminowo wywiązuje się ze swoich obowiązków wobec fiskusa.

 • utrata prawa do ulgi na dzieci i ulgi rehabilitacyjnej
 • brak możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko
 • utrata ulgi dla młodych
 • utrata ulgi na powrót

Ponadto nieotrzymanie ani niewykorzystanie zwrotu podatku przez 3 kolejne lata powoduje utratę prawa do zwrotu PIT w kolejnych 5 latach. Dlatego lepiej rozliczać się co roku, nawet gdy nie mamy takiego obowiązku.

Podsumowanie

Nierozliczenie PIT w terminie niesie ze sobą szereg konsekwencji, których lepiej uniknąć. Przede wszystkim musimy liczyć się z karą za nierozliczenie PITu w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego nałożonego w drodze oszacowania przez urząd skarbowy. Ta kwota często może być wyższa niż podatek, który faktycznie wynikałby z terminowego rozliczenia PIT z uwzględnieniem ulg.

Kolejną dotkliwą konsekwencją jest naliczanie wysokich odsetek za zwłokę od zaległego podatku PIT. Ich stawka wynosi 8% w skali roku i są one naliczane aż do momentu uregulowania zaległości podatkowej. Dodatkowo narażamy się na karę porządkową w wysokości do 1440 zł.

Istnieje również ryzyko wszczęcia dodatkowej kontroli skarbowej, aby wyjaśnić przyczyny braku rozliczenia PIT. Jest to kłopotliwa i czasochłonna procedura. Wreszcie, notoryczne nierozliczanie PIT przez kilka lat może skutkować utratą szeregu ulg i zwolnień podatkowych.

Nawet jeśli z różnych powodów spóźniliśmy się ze złożeniem PIT, warto to zrobić choćby z opóźnieniem. Pozwoli to zminimalizować negatywne konsekwencje finansowe i prawne grożące za nierozliczenie PITu.

5 Podobnych Artykułów

 1. Kryptowalutowe portfele online - najlepsze opcje w 2022
 2. Oszałamiająca kradzież bitcoinów - nie uwierzysz, ile skradziono!
 3. Hakerzy z Rosji chcą milionów USD okupu w bitcoinie od firmy
 4. Przegląd kryptowalut i blockchain: najnowsze wiadomości i analizy
 5. Policjant ukradł 81 BTC, które należały do przestępców: Szokujący przypadek kradzieży kryptowaluty
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Dagmara Sikora
Dagmara Sikora

Jako poszukiwaczka mądrości finansowej, odsłaniam przed Tobą kurtynę inwestycji. Na tym blogu wykałam świat portfeli i giełd, wyznaczając ścieżki w morzu kryptowalut. Dzielę się narzędziami i technologicznymi trikami, byś mądrze kroczył po ścieżkach zysku.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły