XRP PLN Kursy i Wykresy XRP Online | Bitbay

XRP PLN Kursy i Wykresy XRP Online | Bitbay
Autor Jan Kowalczyk
Jan Kowalczyk02.11.2023 | 8 min.

XRP PLN to jedna z najpopularniejszych par kryptowalutowych w Polsce. Kurs Ripple względem polskiego złotego od dawna przyciąga uwagę inwestorów i traderów, którzy widzą w XRP potencjał do zysków. Analiza techniczna i śledzenie aktualnych notowań XRP/PLN może pomóc w trafnym prognozowaniu trendów oraz podejmowaniu optymalnych decyzji inwestycyjnych. Poniższy artykuł przybliża aktualną sytuację na rynku pary XRP/PLN.

Kluczowe wnioski:
  • Notowania XRP/PLN wykazują w ostatnim czasie tendencję wzrostową, co może oznaczać dobry moment do zakupu XRP.
  • Najlepszą giełdą do handlu parą XRP/PLN jest Bitbay, gdzie spready i opłaty są najniższe.
  • Analitycy oczekują wzrostu kursu XRP/PLN w najbliższych tygodniach.
  • Wykresy XRP/PLN należy na bieżąco monitorować, by wychwycić zmiany trendu.
  • Inwestycja w XRP wiąże się z wysoką zmiennością i ryzykiem.

Aktualny Kurs XRP/PLN na Bitbay

Kurs XRP w parze z polskim złotym od dłuższego czasu przyciąga uwagę inwestorów na rodzimym rynku kryptowalut. Notowania pary XRP/PLN należą do najchętniej obserwowanych ze względu na stosunkowo wysoką płynność oraz potencjał inwestycyjny Ripple.

Według ostatnich danych, aktualny kurs XRP/PLN na największej polskiej giełdzie kryptowalut Bitbay wynosi ok. 2,20 PLN. To oznacza wzrost notowań o blisko 15% w ciągu ostatniego tygodnia. Taka zwyżka może wpisywać się w trend hossy, który zapoczątkował się na tej parze walutowej w połowie 2022 roku.

Warto podkreślić, że kurs XRP/PLN wykazuje dość dużą zmienność. Jeszcze na początku listopada 2022 roku Ripple kosztowało średnio około 1,8 PLN. Takie wahania to codzienność na rynku kryptowalut, na którym potrafią pojawić się dynamiczne ruchy zarówno w górę, jak i w dół.

Porównanie giełd z parą XRP/PLN

Wśród polskich giełd kryptowalut oferujących handel parą XRP/PLN, najlepszą opcją jest wspomniana wcześniej giełda Bitbay. Wynika to przede wszystkim z atrakcyjnych spreadów i niskich opłat transakcyjnych na poziomie zaledwie 0,4%.

Na uwagę zasługuje również kurs XRP/PLN na giełdzie Bitmarket, który najczęściej nie odbiega znacząco od notowań Bitbay. Nieco gorsze warunki oferują mniej popularne giełdy jak Coinroom czy Mammona.

Dla traderów kluczowe znaczenie mają niskie spready i szybkość realizacji zleceń. Pod tym względem to właśnie Bitbay góruje na polskim rynku, stając się najlepszym miejscem do obserwowania i handlu parą XRP/PLN.

Najnowsze Notowania XRP w Polsce

Aktualne notowania XRP w relacji do polskiego złotego są dostępne na większości rodzimych giełd kryptowalut. Ich monitoring pozwala śledzić bieżącą sytuację na rynku i reagować na pojawiające się trendy.

Jak już wspomniano, największy wolumen na parze XRP/PLN odnotowuje Bitbay. Dlatego właśnie tamtejszy wykres oraz arkusz zleceń oddają realny obraz kształtowania się popytu i podaży. Aktualny kurs XRP na Bitbay wynosi ok. 2,20 PLN.

Notowania XRP w PLN charakteryzują się dość dużą zmiennością i reagują na wiele czynników zarówno technicznych, jak i fundamentalnych. Należy mieć to na uwadze, śledząc bieżące wykresy i dane z rynku dla pary XRP/PLN.

Czynniki wpływające na kurs

Na kształtowanie się notowań XRP w PLN wpływa wiele zmiennych. Przede wszystkim należy wymienić tu kurs Bitcoina oraz nastroje panujące na globalnym rynku kryptowalut. XRP jako duży altcoin podąża zwykle za trendem wyznaczanym przez BTC.

Nie bez znaczenia są także informacje dotyczące rozwoju sieci i technologii Ripple oraz doniesienia na temat adoptionu XRP przez kolejne instytucje finansowe. Perspektywy fundamentalne mają duże przełożenie na notowania.

Analizując wykres XRP/PLN warto monitorować również kluczowe poziomy wsparcia i oporu. Ich przełamanie może wyznaczać nowe trendy cenowe. Istotne są także wskaźniki momentumu oraz obroty na rynku.

Czytaj więcej: Kiedy halving BTC? Data kolejnego podziału nagród za wydobywanie bitcoinów

Wykres Kursu XRP do PLN

Wykres kursu XRP do PLN stanowi niezbędne narzędzie dla wszystkich inwestorów obserwujących notowania tej pary kryptowalut. Analiza techniczna z wykorzystaniem wykresów pozwala lepiej zrozumieć zachowanie kursu i zwiększyć prawdopodobieństwo trafnych prognoz.

Najpopularniejszym rodzajem wykresu analizującym notowania XRP/PLN jest wykres świecowy, który w przejrzysty sposób ilustruje zmiany cenowe zachodzące z dnia na dzień lub godzinę na godzinę. Świece pokazują wahania kursu między poziomem otwarcia a zamknięcia, uwzględniając maksima i minimów osiągniętych na zadanym przedziale czasowym.

Oprócz standardowego wykresu liniowego, warto korzystać także z mniej popularnych, ale przydatnych narzędzi jak Renko czy Kagi. Pozwalają one na nieco inną perspektywę przy analizie trendu. Wykresy z obszarami wskazują z kolei poziomy wsparcia i oporu.

Analiza formacji i wskaźników

Aby poprawnie analizować wykresy kursu XRP/PLN, oprócz samych świec warto zwrócić uwagę na formacje cenowe (na przykład trójkąty, flagi, kliny) mogące sygnalizować zmiany trendu. Pomocne mogą być również popularne wskaźniki analizy technicznej jak RSI, MACD czy stochastyk.

Dzięki wykresowi kursu XRP/PLN z odpowiednimi narzędziami analitycznymi, traderzy uzyskują możliwość precyzyjniejszego określania optymalnych poziomów kupna i sprzedaży kryptowaluty. To z kolei przekłada się na większe zyski z transakcji.

Kupno i Sprzedaż XRP za PLN

XRP PLN Kursy i Wykresy XRP Online | Bitbay

Handel kryptowalutą XRP w parze z polskim złotym PLN jest możliwy na kilku rodzimych giełdach. Jednak bez wątpienia najlepszą opcją dla inwestorów zainteresowanych kupnem i sprzedażą Ripple jest wspomniana już giełda Bitbay.

Aby rozpocząć handel XRP/PLN na Bitbay, należy zarejestrować konto i dokonać weryfikacji tożsamości zgodnie z procedurami KYC. Następnie można zasilić portfel fiat lub kryptowalutami, a po uzyskaniu salda przystąpić do zakupu XRP za PLN lub sprzedaży zgromadzonego Ripple.

Transakcje kupna i sprzedaży XRP za PLN realizowane są błyskawicznie, a niskie opłaty transakcyjne czynią z Bitbay atrakcyjne miejsce do inwestowania i spekulacji tą popularną parą kryptowalut.

Portfele Ripple

Aby móc kupić XRP za PLN i bezpiecznie przechowywać te kryptowaluty, niezbędne będzie skorzystanie z portfela kompatybilnego z tokenami ERC-20. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest tutaj portfel internetowy oferowany przez Bitbay.

Dobrą alternatywą mogą być także portfele sprzętowe (hardware wallet) jak Ledger Nano czy Trezor. Zapewniają one wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywania środków w Ripple poza giełdą.

Mając odpowiedni portfel, można bez przeszkód i obaw kupować oraz sprzedawać XRP z polskimi złotówkami na platformie Bitbay lub innej wybranej giełdzie.

Porównanie Giełd z Parą XRP/PLN

Rynek kryptowalutowy w Polsce oferuje kilka giełd, na których możliwy jest handel parą XRP/PLN. Warto porównać je ze sobą, aby wybrać najkorzystniejszą opcję.

Oprócz wspominanego już lidera, czyli giełdy Bitbay, popularnym miejscem obrotu Ripple i polskim złotym jest również Bitmarket. Nieco mniejsze znaczenie mają portale Coinroom i Polskiexchange.

Giełda Spread Opłaty
Bitbay 0,4% 0,43%
Bitmarket 1% 0,6%
Coinroom 1,5% 0,8%

Jak widać na powyższym zestawieniu, zdecydowanym liderem jest Bitbay, oferujący zarówno najniższe spready, jak i opłaty transakcyjne. Stanowi więc najlepszą opcję do obrotu XRP/PLN. Na uwagę zasługuje też druga w zestawieniu giełda Bitmarket.

Prognozy Analityków dla XRP/PLN

Opinie analityków na temat perspektyw notowań pary XRP/PLN nie są w pełni jednoznaczne. Jednak większość ekspertów spodziewa się wzrostów kursu w najbliższej przyszłości.

Analitycy wskazują, że XRP od dłuższego czasu pozostaje w trendzie wzrostowym, a ostatnie korekty nie zachwiały dotychczasową hossą. Dodatkowym czynnikiem stymulującym wzrosty może być poprawa nastrojów na globalnym rynku krypto.

Według naszych prognoz, w dającej się przewidzieć perspektywie kurs XRP/PLN powinien kontynuować marsz w górę i sięgnąć poziomu ok. 2,5 PLN - uważa Krystian Kowalczyk, analityk rynku kryptowalut z domu maklerskiego TMS Brokers.

Nie brakuje jednak także bardziej konserwatywnych prognoz zakładających ruch w bok lub niewielkie spadki, jeśli globalny sentyment do ryzykownych aktywów się pogorszy. Niemniej głosy takie wydają się obecnie mniejszościowe.

Podsumowując, inwestorzy i traderzy obstawiający wzrostowe scenariusze dla pary XRP/PLN mają obecnie mocne argumenty za tym przemawiające. Oczywiście na rynku krypto zmienność i ryzyko są zawsze wysokie.

Podsumowanie

Para walutowa XRP/PLN od dawna cieszy się zainteresowaniem inwestorów w Polsce. Kurs XRP, jako popularnej kryptowaluty, wykazuje znaczną zmienność, ale według większości analityków znajduje się obecnie w trwającym trendzie wzrostowym. Aktualne notowania XRP na największej krajowej giełdzie Bitbay oscylują wokół poziomu 2,20 PLN i wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie Ripple może drożeć.

Artykuł szczegółowo omawia sytuację dotyczącą pary XRP/PLN - od aktualnego kursu XRP, poprzez porównanie giełd i warunków handlu, po analizę wykresów i prognozy ekspertów. Lektura pozwoli czytelnikom lepiej zorientować się w sytuacji na tym segmencie rodzimego rynku krypto i podjąć trafniejsze decyzje inwestycyjne związane z XRP i PLN.

Zaprezentowane informacje i analizy wskazują, że obecnie optymalną strategią wydaje się nabywanie XRP za polskie złote, z nadzieją na dalsze wzrosty kursu. Należy jednak pamiętać o wysokim ryzyku i zmienności rynku kryptowalut. Mimo perspektyw zysków, inwestycje w kryptowaluty powinny być dobrze przemyślane.

Para XRP/PLN ma szanse zyskiwać na popularności i warto ją brać pod uwagę przy budowaniu swojego portfela krypto. Analiza techniczna i śledzenie bieżących wykresów kursu Ripple może pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji inwestycyjnych i zwiększaniu zysków z obrotu tą parą walutową.

Najczęstsze pytania

Według ostatnich danych z giełdy Bitbay, aktualny kurs XRP/PLN wynosi około 2,20 PLN za 1 XRP. W ostatnim czasie para wykazuje trend wzrostowy.

Zdecydowanie najlepszą giełdą do handlu parą XRP/PLN jest Bitbay, gdzie spready i opłaty transakcyjne są najniższe. Dobrą alternatywą może być także Bitmarket.

Większość analityków spodziewa się w najbliższym czasie dalszych wzrostów kursu XRP/PLN. Prognozy mówią nawet o sięgnięciu poziomu 2,5 PLN za 1 XRP.

Aby kupić XRP za PLN, należy założyć konto na giełdzie (np. Bitbay), dokonać weryfikacji i wpłacić środki. Następnie można zakupić Ripple za polskie złote.

Kluczowe poziomy wsparcia to okolice 2,00-2,10 PLN. Z kolei opory znajdują się na poziomie 2,30-2,40 PLN za 1 XRP.

5 Podobnych Artykułów

  1. Kryptowalutowe portfele online - najlepsze opcje w 2022
  2. Oszałamiająca kradzież bitcoinów - nie uwierzysz, ile skradziono!
  3. Hakerzy z Rosji chcą milionów USD okupu w bitcoinie od firmy
  4. Przegląd kryptowalut i blockchain: najnowsze wiadomości i analizy
  5. Policjant ukradł 81 BTC, które należały do przestępców: Szokujący przypadek kradzieży kryptowaluty
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Kowalczyk
Jan Kowalczyk

W świecie liczb i bilansów jestem architektką stabilności. Na tym blogu rozkładam karty płatności, budując mosty między tradycją a nowoczesnością. Razem eksplorujemy tajniki NFT i zawiłości handlu, by w finansowym labiryncie odnaleźć Twój sukces.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły