Hashrate w Kazachstanie rośnie! Kraj ten stał się jednym z największych dostawców mocy obliczeniowej Bitcoina. Stało się to po tym, jak Chiny wprowadziły u siebie rygorystyczne zakazy. Kazachstan zmaga się z napływem nowych górników do swoich granic.

Hashrate w Kazachstanie rośnie

Przed zakazem kryptowalut w Chinach Kazachstan miał sporą liczbę górników. Raporty wskazują, że współczynnik hashrate wynosił wówczas prawie 10%. Liczba ta podwoiła się po migracji górników do tego kraju. Obecnie zaś jest on jednym z największych dostawców hashrate Bitcoina na świecie.

Pomimo twierdzeń, że kraj zarobi miliony dolarów na opodatkowaniu, wszystko zaczęło się rozpadać. Ucierpiało zaopatrzenie w energię elektryczną i zaczęły pojawiać się przerwy w dostawie prądu. Gwałtownie rosnące temperatury doprowadziły do ​​zwiększonego zapotrzebowania na klimatyzację.

Reakcja rządu była szybka. Ograniczył on zdolność wydobycia nowych ośrodków do 100 megawatów i sklasyfikował górników jako białych lub szarych. Firmy, które przestrzegały zasad, były oznaczone kolorem białym. Z kolei te działające bez odpowiednich licencji były „szare”. Jednak wyróżnienie nie pomogło w energetycznym wyzwaniu i 24 stycznia wszyscy górnicy zostali odcięci od dostaw energii elektrycznej na resztę miesiąca.

Mogłoby się wydawać, że wydarzenia w Kazachstanie całkowicie nie miały wpływu nahashrate. Jednak zaledwie miesiąc później wzrósł on do ​​ponad 248 mln terahashe na sekundę. Stanowi to ponad 50% poziomów sprzed całkowitego zakazu w Chinach.

Reklama

Co teraz zrobić?

Górnicy mają przed sobą dwie jasne ścieżki: emigrację z Kazachstanu na bardziej zielone pastwiska lub pozostanie w kraju z nadzieją na poprawę przepisów i infrastruktury. Jurysdykcje takie jak Ameryka oferują górnikom zdrowe środowisko regulacyjne, dostęp do rynków kapitałowych, ale szczególną uwagę przywiązuje się do kwestii środowiskowych.

Z drugiej strony Kazachstan mógłby uporządkować swój dom, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie, jakie otrzymał od górników na całym świecie. 

Droga przed nami może być trudna i spleciona z wyższymi podatkami lub nagłymi ruchami regulacyjnymi. Nie ma jednak wątpliwości, że Kazachstan odegra rolę w przyszłości Bitcoina.

Oceń post

Leave a comment