Bitcoin może przebić złoto? Według najnowszych badań amerykańskiego banku centralnego, zarządzający funduszami coraz bardziej przekonują się ku nowej cyfrowej walucie.

Bitcoin może przebić złoto i pieniądz fiducjarny

W ostatnim badaniu Global Fund Manager Survey bank stwierdził, że pozycje gotówkowe spadły do ​​4,4% w porównaniu z październikowym stanem 4,7%. Analiza nie wróży też dobrze popytowi inwestycyjnemu na złoto w 2022 r. Raport mówi, że 65% właścicieli funduszy spodziewa się silnego wzrostu gospodarczego w przyszłym roku. Jednocześnie 61% ankietowanych stwierdziło, że presja inflacyjna ma charakter przejściowy.

Chociaż oczekuje się, że presja ze strony konsumentów zmniejszy się w przyszłym roku, wiele osób spodziewa się, że Rezerwa Federalna pozostanie daleko w tyle za badaniem inflacji.

Patrząc na rentowność obligacji, tylko 11% badanych uważa, że będzie ona niższa w przyszłym roku. Jednak w przeciwieństwie do oczekiwań rynku, tylko 10% z nich oczekuje, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe w pierwszej połowie przyszłego roku.

Inwestorzy FMS oczekują obecnie średnio 1,5 podwyżek Fed w 2022 r. 39% ankietowanych spodziewa się dwóch podwyżek, 37% spodziewa się 1, a 13% nie spodziewa się żadnej.

Według narzędzia FedWatch CME rynki zakładają, że pierwsza podwyżka stóp procentowych będzie miała miejce w czerwcu przyszłego roku.

Co z innymi aktywami?

Analizując poszczególne klasy aktywów, ankieta wykazała, że ​​według badanych bitcoin nadal będzie osiągał lepsze wyniki niż złoto. Raport podkreśla, że 12% uczestników badania stwierdziło, że BTCbędzie najlepszym aktywem w przyszłym roku. Kolejne 10% uważa, że to złoto i ropa będą najlepszymi aktywami.

Przez swoje ceny złoto ma trudności z przyciągnięciem trwałego zainteresowania inwestorów. Rynki zaś skupiają się na zacieśnianiu polityki pieniężnej, nawet gdy rośnie presja inflacyjna.

Według ankiety 34% zarządzających funduszami stwierdziło, że rynki wschodzące będą w przyszłym roku najważniejszym sektorem. Na drugim miejscu z 30% głosów znalazło się S&P 500.

Większość inwestorów spodziewa się, że wartość Bitcoina będzie wynosić 50 tys. do 75 tys. USD przez kolejne 12 miesięcy. Czy te prognozy mają szansę się sprawdzić?

Oceń post

Leave a comment

×